POKVARENI ZUBI I SPORT

ZAŠTO SVI SPORTISTI KOJI IMAJU POKVARENE ZUBE NE MOGU PROĆI LJEKARSKI PREGLED? Karijes na zubima, infekcije u usnoj duplji ( ovo naročito važi za one hronične), koje nastaju usljed kvara zuba i paradontopatije, ponekad mogu postati i ozbiljna žarišta koja ugrožavaju cjelokupno zdravlje, a...

SPORTSKE POVREDE ZGLOBA KOLJENA

Zglob koljena (art. Genus) je jedan od najčešće povrijeđenih dijelova tijela. Sportske aktivnosti, vježbanje, padovi i mnoge druge nesreće čine većinu bolova i povreda zgloba koljena. Većina povreda koljena uzrokovana je dejstvom vanjske sile koja dovodi do naglog uvrtanja ili savijanja ...