SISTEMATSKI PREGLED SPORTISTA

PREVENTIVNI PREGLED SPORTISTA U J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – PRETHODNI PREGLED – PERIODIČNI PREGLED – IZVANREDNI PREGLED REDOSLIJED PREGLEDA SPORTISTA: 1.KARTOTEKA – antropometrijska mjerenja 2. LABORATORIJA – biohemijsko-hematološki laboratorij 3. FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIK...

O nama

J.U. Zavod za sportsku medicinu Sarajevo osnovan je u oktobru mjesecu 1964. godine kao dispanzer. Iz okvira dispanzera  1972. godine, prerasta u Zavod za sportsku medicinu, od kada je njegova aktivnost i naučno-istraživački rad, registrovan je na sudu u registru naučnih organizacija. Rad Zavo...

FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA

KABINET ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU  J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO SPIROMETRIJA je najčešća metoda za mjerenje plućne funkcije. Koristi se za mjerenje plućnog volumena i brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha. TANITA je vrhunski aparat u pružanju sveobuhvatnih inf...

FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA

J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO pruža usluge fizikalne terapije svim osiguranim sportistima u Kantonu Sarajevo potpuno BESPLATNO! FIZIKALNA TERAPIJA MAGNETOTERAPIJA SHOCK WAVE THERAPY TENS SONOTERAPIJA LASEROTERAPIJA ELEKTROTERAPIJA KINEZITERAPIJA Program rehabilitacije prije i ...

LABORATORIJA

KABINET ZA LABORATORIJU I BIOHEMIJU J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO Usluge: UZIMANJE UZORKA KRVI IZ VENE ODRASLIH UZIMANJE UZORKA KRVI IZ VENE DJECE UZIMANJE KAPILARNE KRVI ODRASLIH UZIMANJE KAPILARNE KRVI DJECE UZORAK URINA KVALITATIVNI PREGLED URINA – SA TEST TRAKOM BILIRUBIN...

LJEKARSKA UVJERENJA I UPITNICI ZA PREGLED

Prvi put na pregledu? – Obavezno se naručiti za termin pregleda na telefon broj 033 200 183 ili putem maila – sportmedsarajevo@yahoo.com – Obavezno posjedovanje zdravstvene knjižice ili nekog drugog ličnog dokumenta (rodni list, pasoš, LK) – potrebno je izvršiti uplatu (ukoliko dolazite bez ...