Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo

20.07.2023. Konkurentski zahtjev – Reagensi za biohemijski aparat Cobas C111 KZ 01/23

18.07.2022. Konkurentski zahtjev – Reagensi za biohemijski aparat Cobas C111 KZ 01/22

12.07.2021. Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci – REAGENSI ZA BIOHEMIJSKI APARAT COBAS C111, SN. 65069, PR 01/21