J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO,
Patriotske lige 36, 71000 Sarajevo

ID: 4200548750001

Transakcijski račun: 3389002208233722 kod UniCredit  Bank d.d. Sarajevo

INFORMACIJE:  sportmedsarajevo@yahoo.com

DIREKTOR:  Prof. dr. Adnan Hadžimuratović

Telefon/ fax:  +387 33 200 183

Radno vrijeme: Pon.- Pet. 07:30 do 15:30