Novosti

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
1. NAZIV POZICIJE  Direktor J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo.
Read More
DOPUNA PREPORUKA ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19
STRUĆNO VIJEĆE JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS – 18.01.2022. GODINE 18.01.2022. DOPUNA PREPORUKA ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-...
Read More
OBAVJEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE USLUGA J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2022. godinu
„OBAVEZNA JE REZERVACIJA TERMINA ZA PREGLED“ KONTAKTIRATE NAS SVAKI RADNI DAN OD 7:30 DO 15:30 SATI BROJ TELEFONA: 033 200 183 ili EMAIL – sportmedsaraje...
Read More