Novosti

DOPUNA PREPORUKA ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19
STRUĆNO VIJEĆE JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS – 18.01.2022. GODINE 18.01.2022. DOPUNA PREPORUKA ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-...
Read More
OBAVJEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE USLUGA J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2022. godinu
„OBAVEZNA JE REZERVACIJA TERMINA ZA PREGLED“ KONTAKTIRATE NAS SVAKI RADNI DAN OD 7:30 DO 15:30 SATI BROJ TELEFONA: 033 200 183 ili EMAIL – sportmedsaraje...
Read More
PREPORUKE ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19
STRUĆNO VIJEĆE JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS – 10.12.2020. GODINE Nastavak sporta (“Povratak u igru-RTP”) Svi sportisti trebaju proći upitnik za provje...
Read More