Vlada Kantona Sarajevo donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Imenuju se :

UPRAVNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

NA OSNOVU RJEŠENJA VLADE KS OD 18.06.2021. GODINE IMENUJU SE:

1. ALDINA FEJZIĆ, v.d. predsjednik (od 02.03.2023. godine – na period od 3 mjeseca) – istekao mandat

2. DŽEVAD VRABAC, član

3. TAMARA JOVOVIĆ-SADIKOVIĆ, član

4. BICAJ ELMEDIN, član

5. AMELA HALILBAŠIĆ, član

NADZORNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

NA OSNOVU RJEŠENJA VLADE KS OD 14.11.2019. GODINE IMENUJU SE: – istekao mandat