Vlada Kantona Sarajevo donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Imenuju se :

UPRAVNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

NA OSNOVU RJEŠENJA VLADE KS OD 22.03.2024. GODINE IMENUJU SE V.D. PREDSJEDNIK I V.D. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

NADZORNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

NA OSNOVU RJEŠENJA VLADE KS OD 23.03.2024. GODINE IMENUJU SE V.D. PREDSJEDNIK I V.D. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO