KABINET ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU  J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

 • SPIROMETRIJA
 • SPIROERGOMETRIJA – VO2 MAX TEST
 • BICIKLOERGOMETRIJA – VO2 MAX TEST
 • TANITA TEST

SPIROERGOMETRIJA

U sportskoj medicini mjerenja izmjene plina primjenjuju se u različite svrhe: za procjenu kapaciteta izdržljivosti za određivanje potrošnje energije i za istraživanje ograničenja u performansama. Testiranje izdržljivosti je najveća oblast primjene. Pokazatelji kapaciteta izdržljivosti su maksimalni unos kiseonika i ventilacijski pragovi. Nadalje, anaerobni kapacitet, ekonomičnost kretanja i mehanička efikasnost mogu se odrediti mjerenjem izmjene plina. Potrošnja energije za vrijeme fizičke aktivnosti i omjer metabolizma masti i ugljikohidrata mogu se procijeniti posrednom kalorimetrijom. Kod pacijenata sa smanjenim performansama, kardiopulmonalno testiranje može dati indikacije za srčana i plućna ograničenja, kao i oštećenja izmjene gasa. Dinamička hiperinflacija i disfunkcija glasnice mogu se dijagnosticirati pomoću kardiopulmonalnih testova vježbanja, time su mjerenja izmjene plina dobro uspostavljena, široko primijenjena i složena metoda u sportskoj medicini.

Druck

TANITA je vrhunski aparat u pružanju sveobuhvatnih informacija za personalizirane zdravstvene i fitness konsultacije, pruža potpunu klinički preciznu analizu sastava tijela za manje od 30 sekundi.

Mjerenja i rezultati – TANITA

 • Weight Body Fat %,
 • Total Body Water %,
 • Muscle Mass,
 • Physique Rating,
 • Bone Mineral Mass,
 • Basal Metabolic Rate,
 • Metabolic Age,
 • Body Mass Index,
 • Visceral Fat,
 • 5 Segmental Fat Readings,
 • 5 Segmental Muscle

SPIROMETRIJA je najčešća metoda za mjerenje plućne funkcije. Koristi se za mjerenje plućnog volumena i brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha.