S ciljem provođenja mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH Koordinaciono  tijelo za praćenje situacije u vezi sa COVID-II9 virusom (Corona virusom) u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo poziva sve BH i strane državljane koji imaju stalni boravak u Kantonu Sarajevo, a koji su u posljednjem periodu boravili u Kini, Iranu, Južnoj Koreji i Italiji, te se vratili u BIH i Kanton Sarajevo, da se telefonski jave Centralnom objektu Doma zdravlja, odnosno timu porodične/obiteljske medicine prema mjestu boravka, od 7.30 sati do 20.00 sati, te da ne dolaze u zdravstvenu ustanovu bez prethodno ostvarenog telefonskog kontakta, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa.

Ova obavijest naročito se odnosi na spomenutu grupaciju stanovništva (epidemiološka veza s Corona virusom), ukoliko već imaju zabilježene pojave simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje).

Uz postojeće telefonske brojeve povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave Corona virusa (COVID -19), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je otvorila sljedeće telefonske brojeve za pacijente:

OJ DZ Stari Grad – telefon 033 278-624, 060 328 04 54

OJ DZ Centar – telefon 060 328 02 17

OJ DZ Novo Sarajevo – telefon 061 165 219

OJ DZ Novi Grad telefon 033 704 937, 062 274 217

OJ DZ Ilidža – telefon 062 842 265; 033 623 416 lok.227, 033 625 859

OJ DZ Hadžići – telefon 033 580 360, 033 421 247; 060 353 03 04

OJ DZ Vogošća –  telefon 033 432 518

OJ DZ Ilijaš – telefon 033 584 350, 033 584 352

OJ DZ Trnovo – telefon 033 439 047

Navedeni državljani takođe se mogu javiti Higijensko- epidemiološkoj službi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo putem telefona 062 842 318;

033 623 – 416, lok 220,  

Higijensko -epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo KS putem telefona 062 086 282;062 030 778; 062 030 796; 062 030 728

ili Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS u periodu od 20.00 do 08.00 sati.

Ovim putem, preporučuje se građanima Kantona Sarajevo, da izbjegavaju putovanja izvan BiH, posebno turistička putovanja izvan BiH,  te putovanja zbog kongresa, sajmova, seminara i slično.

Građanima starije životne dobi preporučuje se da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične/obiteljske medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

I na kraju, Koordinaciono tijelo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo apeluje na građane Kantona Sarajevo da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.