PREVENTIVNI PREGLED SPORTISTA U J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO


– PRETHODNI PREGLED


– PERIODIČNI PREGLED


– IZVANREDNI PREGLED

Telefon/ fax:  +387 33 200 183

REDOSLIJED PREGLEDA SPORTISTA:

1.KARTOTEKA – antropometrijska mjerenja

2. LABORATORIJA – biohemijsko-hematološki laboratorij

3. FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA

  • Spirometrija,
  • EKG,

4. PREGLED LJEKARA SPECIJALISTE MEDICINE SPORTA