J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO pruža usluge fizikalne terapije svim osiguranim sportistima u Kantonu Sarajevo potpuno BESPLATNO!

FIZIKALNA TERAPIJA

MAGNETOTERAPIJA

SHOCK WAVE THERAPY

TENS

SONOTERAPIJA

LASEROTERAPIJA

ELEKTROTERAPIJA

KINEZITERAPIJAProgram rehabilitacije prije i poslije operacija kod SPORTSKIH POVREDA
Individualne vježbe
Propriocepcija
Vježbe jačanja