(klikni na naslov da otvoriš dokument)

  1. PRAVILNIK O RADU UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – juni 2020. godine
  2. STATUT J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

2022. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

18.01.2022. DOPUNA PREPORUKA ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19

2021. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI JUZZSMKS ZA 2021. GODINU – ODLUKA DIREKTORA

2020. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU JUZZSMKS ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JUZZSMKS ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ REVIZORA ZA 2020. GODINU

10.12.2020. – PREPORUKE ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19


28.09.2020. – Konkurs za izbor kandidata za specijalizaciju – medicina rada i sporta -1. specijalizacija.