JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

  1. PRAVILNIK O RADU UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – decembar 2022. godine
  2. STATUT J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO ;
  3. PLAN INTEGRITETA J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO; 05.12.2022. godine;
  4. PLAN INTEGRITETA JUZZSMKS – I IZMJENE I DOPUNE; 17.01.2023. GODINE
  5. PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE U J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO; 05.12.2022. GODINE
  6. OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE;

*NAPOMENA* “klikni na naziv dokumenta kako bi pristupio istom”


2024. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU.

2023. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU.

2022. godina

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za period 01.01.- 31.12.2022. godine.

PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

18.01.2022. DOPUNA PREPORUKA ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19

2021. godina

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za period 01.01.- 31.12.2021. godine.

PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI JUZZSMKS ZA 2021. GODINU – ODLUKA DIREKTORA

2020. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU JUZZSMKS ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JUZZSMKS ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ REVIZORA ZA 2020. GODINU

10.12.2020. – PREPORUKE ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19


28.09.2020. – Konkurs za izbor kandidata za specijalizaciju – medicina rada i sporta -1. specijalizacija.