POKVARENI ZUBI I SPORT

ZAŠTO SVI SPORTISTI KOJI IMAJU POKVARENE ZUBE NE MOGU PROĆI LJEKARSKI PREGLED? Karijes na zubima, infekcije u usnoj duplji ( ovo naročito važi za one hronične), koje nastaju usljed kvara zuba i paradontopatije, ponekad mogu postati i ozbiljna žarišta koja ugrožavaju cjelokupno zdravlje, a...