KABINET ZA LABORATORIJU I BIOHEMIJU J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Usluge:

UZIMANJE UZORKA KRVI IZ VENE ODRASLIH
UZIMANJE UZORKA KRVI IZ VENE DJECE
UZIMANJE KAPILARNE KRVI ODRASLIH
UZIMANJE KAPILARNE KRVI DJECE
UZORAK URINA
KVALITATIVNI PREGLED URINA – SA TEST TRAKOM
BILIRUBIN U URINU- KVALIATIVNO
BJELANČEVINE U URINU – KVALITATIVNO
UROBILINOGEN U URINU – KVALITATIVNO
SEDIMENT URINA – MIKROSKOPIRANJE
OPŠTI PREGLED URINA HEMIJSKOM REAKCIJOM SA SEDIMENTOM
DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA
SEDIMENTACIJA
GLUKOZA U KRVI
UREA U KRVI ILI URINU
KREATININ U KRVI
ŽELJEZO U SERUMU
AST
ALT
BILIRUBIN DIREKTNI I INDIREKTNI U SERUMU
BILIRUBIN UKUPNI U SERUMU