Preporuke ZZJZFBiH – više informacija u tekstu

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/05/Preporuke-za-sportsko-rekreativne-aktivnostidopuna.pdf


Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru. U zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10-15m2. Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora biti što veća, a najmanje 2 m. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 m. Preporučuje se da se treninzi i rekreativne aktivnosti organizuju samo po principu unaprijed zakazanih termina, i da se vodi evidencija o prisustvu osoba. Zbog kontrole broja korisnika preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se održavati fizička udaljenost od 1-2 metra. Ukoliko u sklopu objekta postoje ugostiteljski objekti, treba se pridržavati preporuka datih za ugostiteljske objekte. U zajedničkim prostorima onemogućiti nepotrebno zadržavanje. Preporučuje se da uposlenici/treneri nose zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada.

U Naredbi KSFMZ u dijelu IX Naredbe za sportska takmičenja i trenažne procese pod tačkom 1. dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja u zatvorenom prostoru, ali bez prisustva publike uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane ZZJZFBiH (H-E mjera) Znači može više od 30 osoba u zatvorenom, ukoliko je broj takmičara, trenera, sudija… veći
od 30 i koji moraju biti na utakmicama, naravno bez prisustva publike.