Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, za nabavku REAGENASA ZA BIOHEMIJSKI APARAT COBAS c111, Serial N. 65069

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo dana 12.07.2021. godine pokrenuo postupak javne nabavke – pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci.

Više informacija o javnoj nabavci na našoj stranici pod DOKUMENTI – REGISTAR JN OD 2021. GODINE.