SISTEMATSKI PREGLED SPORTISTA

PREVENTIVNI PREGLED SPORTISTA U J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – PRETHODNI PREGLED – PERIODIČNI PREGLED – IZVANREDNI PREGLED REDOSLIJED PREGLEDA SPORTISTA: 1.KARTOTEKA – antropometrijska mjerenja 2. LABORATORIJA – biohemijsko-hematološki laboratorij 3. FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIK...