Novosti

COVID-19 (Kontakt brojevi za Kanton Sarajevo
S ciljem provođenja mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH Koordinaciono  tijelo ...
Read More
OPREZ ZBOG POVEĆANIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAKU
ZDRAVSTVENE PREPORUKE RIZIČNIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA KOD POVEĆANIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAKU U KANTONU SARAJEVO PREPORUKE ZA USLOVE RADA...
Read More
POKVARENI ZUBI I SPORT
ZAŠTO SVI SPORTISTI KOJI IMAJU POKVARENE ZUBE NE MOGU PROĆI LJEKARSKI PREGLED? Karijes na zubima, infekcije u usnoj duplji ( ovo naročito važi za one hro...
Read More