Novosti

OBAVJEŠTENJE za sve korisnike usluga JU Zavod za sportsku medicinu vezano za otvaranje Covid-19 terapijske ambulante na istoj adresi.
Poštovani, Obavještavamo Vas da naši korisnici usluga nemaju nikakvog dodira sa Covid-19 pacijentima, te da je za Covid-19 pacijente ULAZ direktno sa park...
Read More
OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA J.U. ZAVODA ZA SPORTSKU MEDICUNU KANTONA SARAJEVO – 15.12.2020.
„OBAVEZNA JE REZERVACIJA TERMINA ZA PREGLED“ BROJ TELEFONA: 033 200 183 ili EMAIL – sportmedsarajevo@yahoo.com PREUZMI UPITNIK ZA PREGLED MOLIMO VAS DA R...
Read More
PREPORUKE ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19
STRUĆNO VIJEĆE JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS – 10.12.2020. GODINE Nastavak sporta (“Povratak u igru-RTP”) Svi sportisti trebaju proći upitnik za provje...
Read More