Novosti

Informacija o pokretanju postupka javne nabavke
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, za nabavku REAGENASA ZA BIOHEMIJSKI APARAT COBAS c111, Serial N. 65069 Poštovani, Obavještavamo ...
Read More
OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA J.U. ZAVODA ZA SPORTSKU MEDICUNU KANTONA SARAJEVO – 15.12.2020.
„OBAVEZNA JE REZERVACIJA TERMINA ZA PREGLED“ BROJ TELEFONA: 033 200 183 ili EMAIL – sportmedsarajevo@yahoo.com PREUZMI UPITNIK ZA PREGLED MOLIMO VAS DA R...
Read More
PREPORUKE ZA POVRATAK SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA NAKON OBOLJENJA COVID-19
STRUĆNO VIJEĆE JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS – 10.12.2020. GODINE Nastavak sporta (“Povratak u igru-RTP”) Svi sportisti trebaju proći upitnik za provje...
Read More