Novosti

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA J.U. ZAVODA ZA SPORTSKU MEDICUNU KANTONA SARAJEVO
Poštovani,         Od 18.05.2020. godine J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo radi u punom kapacitetu u radnom vremenu od 7:30 do 15:30 sati. Pr...
Read More
COVID-19 (Kontakt brojevi za Kanton Sarajevo
S ciljem provođenja mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH Koordinaciono  tijelo ...
Read More
OPREZ ZBOG POVEĆANIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAKU
ZDRAVSTVENE PREPORUKE RIZIČNIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA KOD POVEĆANIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAKU U KANTONU SARAJEVO PREPORUKE ZA USLOVE RADA...
Read More