OBAVJEŠTENJE za sve korisnike usluga JU Zavod za sportsku medicinu vezano za otvaranje Covid-19 terapijske ambulante na istoj adresi.

Poštovani, Obavještavamo Vas da naši korisnici usluga nemaju nikakvog dodira sa Covid-19 pacijentima, te da je za Covid-19 pacijente ULAZ direktno sa parkinga i potpuno izolovan od naših pacijenata. Svi naši korisnici usluga dolaze redovno na GLAVNI ULAZ, stim Vas obavještavamo da je parkin...