DOKUMENTI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO:

  1. PRAVILNIK O RADU, UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA.
  2. PLAN JAVNIH NABAVKI J.U.ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU.
  3. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU

UPRAVNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Edis Ramović – Predsjednik Upravnog odbora
Hamdo Radonja – Član Upravnog odbora
Azra Balić – Član Upravnog odbora
Amela Halilbašić – Član Upravnog odbora
Bekir Šuško – Član Upravnog odboraNADZORNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Šukrija Bakšić – Predsjednik Nadzornog odbora
Amer Kapo – Član Nadzornog odbora
Din Hotić – Član Nadzornog odbora