Vlada Kantona Sarajevo donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Imenuju se :

UPRAVNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO


NADZORNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Aldvin Torlaković – predsjednik Nadzornog odbora
Muhamed Klepić – član Nadzornog odbora
Nermin Nalić – član Nadzornog odbora