DOKUMENTI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO:

(klik na naslov da otvoriš dokument)

  1. PRAVILNIK O RADU, UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA.
  2. PLAN JAVNIH NABAVKI J.U.ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU.
  3. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU
  4. STATUT J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo na 43. vandrednoj sjednici održanoj 15.08.2019. godine, donijela je Rješenje o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Imenuju se :

UPRAVNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Muamer Bešlija – v.d. predsjednik Upravnog odbora
Dževad Vrabac – v.d. član Upravnog odbora
Enid Tahirović – v.d. član Upravnog odbora
Nermina Bešlić – v.d. član Upravnog odbora
Mario Nenadić – v.d. član Upravnog odbora


NADZORNI ODBOR J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Muhamed Klepić – v.d. predsjednik Nadzornog odbora
Aldvin Torlaković – v.d. član Nadzornog odbora
Nermin Nalić – v.d. član Nadzornog odbora