(klikni na naslov da otvoriš dokument)

  1. PRAVILNIK O RADU UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – juni 2020. godine
  2. STATUT J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO – SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO
  3. PLAN JAVNIH NABAVKI J.U.ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU.
  4. PLAN JAVNIH NABAVKI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
  5. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU
  6. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU