Kantonalni Zavod za sportsku medicinu je sportsko-medicinska ustanova koja je osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista. Zadaci  Zavoda su preventivni rad i zdravstvena zaštita sportista i lica koja su uključena u sport i sportsku rekreaciju. Zavod je istovremeno i naučno istraživačka institucija iz oblasti medicine sporta.

Zavod za sportsku medicinu obavlja sljedeće poslove :

 • planira predlaže i provodi mjere za očuvanje i pračenje zdravlja sportista i učesnika u sportskoj rekreaciji ;
 • provodi preventivnu zdravstvenu zaštitu svih registrovanih sportista putem, sistematskih, periodičnih  i kontrolnih specijalističkih liječničkih pregleda ;
 • specijalističku kurativnu zdravstvenu zaštitu , kurativne i rehabilitacijske mjere ;
 • izrađuje i predlaže doktrinu , standarde i metode rada u zdravstvenom odabiru ,te prati zdravsteno stanje sportista po pojedinim sportskim granama na području na kojem je osnovan;
 • vrši ocjenu stanja zdravlja sportista i daje suglasnost za aktivno bavljenje sportom i sportskom rekreacijom
 • prati vrhunska dostignuća sportista i putem specifičnog testiranja sudjeluje u pripremi sportista za velika sportska natjecanja ( evropska, svjetska prvenstva te mediteranske i olimpijske igre);
 • upučuje sportiste na specijalističko-konstultativne preglede te na bolničko i drugo liječenje po potrebi;
 • surađuje sa zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite.
 • vodi registar specifičnih povreda i oboljenja u sportu ;
 • vrši znanstveno- istraživački rad iz oblasti sportske medicine ;
 • vrši zdravstveno-prosvjetnu aktivnost kao sastavni dio ukupne djelatnosti ;
 • vodi Zakonom propisane medicinske dokumentacije i evidencije, kao i posebne evidencije;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *