OBAVJEŠTENJE za sve korisnike usluga JU Zavod za sportsku medicinu vezano za otvaranje Covid-19 terapijske ambulante na istoj adresi.

Poštovani, Obavještavamo Vas da naši korisnici usluga nemaju nikakvog dodira sa Covid-19 pacijentima, te da je za Covid-19 pacijente ULAZ direktno sa parkinga i potpuno izolovan od naših pacijenata. Svi naši korisnici usluga dolaze redovno na GLAVNI ULAZ, stim Vas obavještavamo da je parkin...

POKVARENI ZUBI I SPORT

ZAŠTO SVI SPORTISTI KOJI IMAJU POKVARENE ZUBE NE MOGU PROĆI LJEKARSKI PREGLED? Karijes na zubima, infekcije u usnoj duplji ( ovo naročito važi za one hronične), koje nastaju usljed kvara zuba i paradontopatije, ponekad mogu postati i ozbiljna žarišta koja ugrožavaju cjelokupno zdravlje, a...