O nama

J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova, osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista na Kantonu Sarajevo. Zadaci J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) su preventivni rad i zdravstvena zaštita aktivnih spor...