O nama

Kantonalni Zavod za sportsku medicinu je sportsko-medicinska ustanova koja je osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista. Zadaci  Zavoda su preventivni rad i zdravstvena zaštita sportista i lica koja su uključena u sport i sportsku rekreaciju. Zavod je istovremeno i nau...